Podaci o članu

Firma
DELTA Electronic d.o.o.
Adresa
Nikole Kujundžića 6/3/23
Mesto
24000 Subotica
Kontakt
Ivan Stančić
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-mail
PIB
101806355
Funkcija
Napomena

Software:
Paket za robno i finansijsko knjigovodstvo

Korisnik:
"LUSH" - Subotica
Jovana Mikića 3
024/ 551 590