Izmene zakona o PDV
 
Notifications
Clear all

Izmene zakona o PDV

1 Posts
1 Users
0 Likes
485 Views
(@nbatocanin)
Posts: 113
Member
Topic starter
 

Ne znam da li ste proučili nove izmene zakona o PDV. Po mojoj laičkoj proceni radi se o jednoj od najbesmislenijih izmena u zadnjih dvadesetak godina. Moja procena naravno nije bitna, ali razgovarao sam sa nekoliko stručnjaka koji 100% dele takvo mišljenje. Najgore je što većina firmi uopšte nije svesno te izmene, što otvara široke mogućnosti za naplatu kazni i popunjavanje budžeta. Skraćeno rečeno, propis kaže da kada firma A proda firmi B neku robu i iz nekog razloga firma B vrati tu robu firmi A, to ne može da se radi kao povraćaj (što se trenutno masovno koristi), nego je u pitanju novi promet, pa firma B mora firmi A ispostaviti klasičan PDV račun. Izuzetak su reklamacije, tada je dozvoljeno praviti povraćaj. Ako neko pomisli "šta ima veze, neka firme prave izlaznu fakturu umesto povraćaja", neka razmisli još jednom. Evo praktičnog primera: firma A ima artikal čija je nabavna vrednost 90 din i fakturiše ga firmi B po 100 din + PDV. Ako ga firma B vrati povraćajem, promet firme A je nula, promet firme B takođe. Ali, ako firma B fakturiše firmi A njihove proizvode, to može biti samo po ceni po kojoj su to dobili, odnosno 100 din. Tako je sada promet firme B uvećan za 100 dinara, a firma A sada mora da evidentira ulaz po 100 din, pa će prosečna nabavna cena njihovih artikala sada biti 95 din, a promet im je takođe bio 100 din, jer je ovo ulaz, a ne storno prodaje. Zanemariću da sad ovaj novi promet mora da ide na posebnu karticu (dobavljača, a ne kupca) i ne može se direktno "prelamati" sa prethodnim. Na taj način se potpuno uništavaju realni podaci o poslovanju i veštački povećava promet, što je možda dobro za političke izveštaje kako nam odlično ide, ali za sve ostalo je katastrofa. Stručnjaci sa kojima sam pričao kažu da je ovo direktno kršenje računovodstvenih propisa i da ni jedna revizija ne sme da pređe preko toga. Čak kažu da je ovakav proces krivično kažnjiv kao "veštačko uvećanje vrednosti". Takođe kažu da ni jedna zemlja EU nema ni blizu ovakav propis. Najveći problem sa ovim imaju veliki sistemi i njihovi dobavljači, jer masovno vraćaju velike količine neprodate robe.

Zahtev koji sam ja dobio jeste da se ova nova dokumenta i dalje tretiraju kao i do sada, odnosno kao storno originalnih dokumenata, ali da se u PDV knjigama knjiže "obrnuto". Sada će se povraćaj dobavljaču (što je u suštini izlazna faktura) knjižiti u KUF i prikazivati kao prethodni porez. Obrnuto za povraćaje kupca. Najgore je što niko ne ume da objasni svrhu ovakve izmene. PDV ostaje isti i niko neće "zaraditi" dodatne pare.

 
Posted : 29/10/2015 4:42 pm
Share: