Podaci o članu

Firma
Tehnopetrol DOO
Adresa
Sretena Mladenovića 32/10
Mesto
18000 Niš
Kontakt
Jovanović Zoran
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-mail
PIB
100992478
Funkcija
Napomena

Software:
ZPET/POS/BOS

Korisnik:
Alex Internacional
Rasadnik12/20, 18000 Niš