Trenutna dostupnost servera: 100.00%

Dan 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h
01
02 98%
03
04
05
06 99%
07 95% 98% 94% 84% 97% 99%
08 94% 94% 97% 97% 98% 95% 99% 89% 93% 97% 98% 99%
09 98% 98% 97% 95% 95% 98% 97%
10 98% 98% 97%
11
12
13 99% 99%
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


SEF monitor radi tako što na 60 sekundi aktivira API komandu za proveru da li je određena firma registrovana na SEF (CheckIfCompanyRegisteredOnEfaktura ). Ako odgovor stigne za manje od 1 sekunde (uobičajeno se ova komanda izvršava za manje od 0.5 sekundi), pretpostavlja se da SEF radi ispravno (rezultat je 100%). Ako odgovor stigne za 2-10 sekundi, umanjuje se procentualno rezultat (2 sekunde = 90%, 10 sekundi = 0%). Ako odgovor ne stigne ili stigne za više od 10 sekundi rezultat je 0%, osnosno SEF na funkcioniše. Za konačni rezultat se uzima prosek svih rezultata u okviru jednog radnog sata.

Napominjemo da ove rezultate treba uzeti sa rezervom jer je ovo veoma grub algoritam koji ne pokazuje pravi status SEF servisa. Pomenuta komanda je veoma jednostavna i nije vezana sa složenijim obradama kao što je slanje e-fakture. U praksi se pokazalo da postoje ozbiljni problemi u radu uvek kada SEF monitor pokazuje manje od 100%.