Identifikator firme koja je kreirala e-fakturu

Zbog povremenih problema koji se javljaju prilikom parsiranja e-faktura, dogovoreno je da članovi UPSS “potpisuju” fakture koje se generišu iz njihovog softvera. Na taj način će se olakšati nalaženje firme koja ima neki problem u generisanim e-fakturama i rešavanje problema. Za ovu namenu treba koristiti polje cbc:ProfileID (BT-23) u koje treba upisati sledeću oznaku: SID:<matični_broj> SID je skraćenica od “Software ID”, a matični broj je matični broj softverske firme koja je kreirala e-fakturu. Pozivamo sve Pročitaj više…

Potrebno je jasnije uputstvo

Interno tehničko uputstvo bi trebalo da sadrži sve neophodne informacije za API korisnike. Na primer, nema nikakvog objašnjenja za šifre popusta, kao i tabele sa dozvoljenim vrednostima. Ne postoji informacija o obaveznom redosledu tagova u XML fajlu. Primeri faktura treba da budu deo ovog uputstva (sada su potpuno odvojeni i često ne odgovaraju zadnjim izmenama). Uputstvo još uvek ima odrednicu “Okvirna specifikacija…”. Takođe bi trebalo kod svake izmene jasno naznačiti šta je u uputstvu izmenjeno. Pročitaj više…

Postoji problem kod komande za ponovno slanje faktura sa portala (Resend)

Više kolega je prijavilo problem u komandi za ponovno slanje faktura koje su bile zaglavljene u statusu “mistake”. Korisnici su slali fakture preko API, ali su one zbog tadašnjih problema u radu završile u statusu “mistake”. Zatim su korisnici po zvaničnoj preporuci direktno sa portala ponovo slali takve fakture klikom na “resend”. Međutim, tom prilikom se menja poslati XML i više ne odgovara originalnom. To je naročito nezgodno kod velikih sistema koji zahtevaju neke posebne Pročitaj više…

Problem sa notifikacijama

Postoji problem sa logovanjem. Na primer, na SEF je poslat račun u septembru, odobren i storniran danas. SEF ne šalje notifikaciju sa današnjim danom već sa vremenom poslednje izmene statusa: { EventId=6289351 Date=2023-09-25T07:52:25.1889740Z NewInvoiceStatus=Storno PurchaseInvoiceId=2352925 Comment=кккчкчл CirInvoiceId= SubscriptionKey=a1cd7330-3c8c-41b8-a978-28197510c2e9 StornoNumber=null CirAssignmentChange= IsSigned=null } Log promena: ———————————————————– EventId           5505075 Date              23.09.2023 22:00:20 Status            ReNotified Comment           Automatski ponovo obavesten CirInvoiceId ———————————————————– EventId           5507135 Date              25.09.2023 07:52:25 Status            Approved Comment CirInvoiceId ———————————————————– EventId           6289351 Date              25.09.2023 Pročitaj više…

Preporučujemo promenu algoritma za obradu zahteva

Ograničenje broja poziva u sekundi povećava broj neuspešnih zahteva. Trenutno većina kolega izvršava upite tako što pošalje zahtev, pa ako je neuspešan sa statusom 429 šalje ga ponovo posle kratke pauze i tako sve dok se ne dobije rezultat. To znači da za jedan zahtev može da se pošalje mnogo neuspešnih, u slučaju da druge radne stanice koje koriste isti API ključ u tom trenutku “popunjavaju kvotu” od 3 zahteva u sekundi. U većini slučajeva Pročitaj više…

Servis koji vraća osnovne podatke o partnerima

Posle ukidanja mogućnosti da se u fakturi šalje samo PIB firme, firme moraju pre svakog slanja da proveravaju i ažuriraju podatke o kupcima, što predstavlja ozbiljno opterećenje za sve firme. Zato vas molimo da API korisnicima omogućite pojedinačno povlačenje podataka za izabranu firmu iz SEF baze, slično odgovarajućoj opciji na SEF portalu. Taj metod bi na osnovu PIB-a vratio sve podatke potrebne za kreiranje zakonski ispravne fakture. Napominjemo da svaki SEF korisnik može samostalno da Pročitaj više…

Potreban je novi upit za pregled primljenih faktura

Trenutni SEF API interfejs podržava pregled primljenih faktura preko metode /purchase-invoice/ids koja za zadati period vraća ID-ove primljenih faktura. Da bi korisnik mogao da izabere dalju akciju, neophodno je da se prikažu još neki podaci: datum, broj fakture, vrsta dokumenta, dobavljač… Trenutno jedini način da se to dobije jeste da se koristi upit /purchase-invoice/xml za svaku e-fakturu posebno. Pošto XML obično sadrži i priloge, ova operacija može potrajati, čime se obrada usporava i SEF server Pročitaj više…