Poštovani,

Našli smo ozbiljan propust u vezi jediničnih cena u SEF.

Važeća dokumentacija ispravno predviđa da se cene upisuju u:

cac:Price/cbc:PriceAmount (cena – popust)

cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (puna cena)

što je predviđeno i samim UBL standardom:

cbc:PriceAmount

The price of an item, exclusive of VAT, after subtracting item price discount. The Item net price has to be equal with the Item gross price less the Item price discount, if they are both provided. Item price can not be negative.

Međutim, SEF koristi polje cbc:PriceAmount za punu cenu, a ne kako bi trebalo za cenu umanjenu za popust. Tako se generiše XML kad se faktura ručno upiše na SEF portalu, a takav je i primer dat u primeru “Faktura sa popustom”. Velika većina kolega ima XML koji radi na isti način, pa su i te fakture neispravne. Tako se može dobiti sledeće:

Cena je 100 dinara i daje se 5% popusta. Ovo se dobija kad se faktura unese direktno na SEF ili kad se XML neispravno popuni:

A ovo je primer kada se pošalje ispravno popunjen XML:

Sada svi proizvođači softvera imaju dilemu: da li da popunjavaju XML neispravno i tako dobiju ispravan prikaz na SEF ili da rade kako je predviđeno i da dobiju neispravan prikaz na SEF? Molimo vas da se ovaj problem što hitnije razreši. Takođe nas interesuje šta predlažete da se uradi sa već poslatim fakturama koje nisu ispravne (uključujući tu i fakture koje SEF generiše).

Kategorije: Aktivnosti UPSS