Sednica Saveta UPSS

Dana 12.04.2023. u online formi održana je konstitutivna sednica Saveta Udruženja Proizvođača Softvera Srbije. Sednici je prisustvovalo pet od sedam članova Saveta čime je dostignut neophodni kvorum za donošenje sledećih odluka: Izbor predsednika Saveta Jednoglasnom odlukom prisutnih članova Saveta za predsednika Saveta izabran je g. Milan Oparnica. Izbor podpredsednika Saveta Pročitaj više…

Problem sa cenama na SEF

Poštovani, Našli smo ozbiljan propust u vezi jediničnih cena u SEF. Važeća dokumentacija ispravno predviđa da se cene upisuju u: cac:Price/cbc:PriceAmount (cena – popust) cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (puna cena) što je predviđeno i samim UBL standardom: cbc:PriceAmount The price of an item, exclusive of VAT, after subtracting item price discount. The Item Pročitaj više…

Dopis kabinetu MF

Ministarstvo finansija Republike Srbije Kabinet ministra finansija Kneza Miloša 20 11000 Beograd Molba za organizovanje sastanka Poštovani, Svedoci smo sve brojnijih problema na projektima nove fiskalizacije i e-faktura. Softverske firme koje se bave poslovnim softverom u Srbiji se trenutno nalaze u veoma teškoj situaciji, pokušavajući da obezbede pravilno funkcionisanje svojih Pročitaj više…

UPSS XML format 3.0

U ovom dokumentu se nalazi XML specifikacija za prenos faktura. Namenjena je elektronskom zapisu svih elemenata faktura i kasnijem prenosu. Ovakav zapis omogućuje pošiljaocu i primaocu automatizaciju generisanja, slanja i prijema faktura, čime se izbegava ručno prekucavanje stavki sa “papirnih” dokumenata. Format je razvijen zajedničkim radom članova UPSS u periodu Pročitaj više…