Problem sa notifikacijama

Postoji problem sa logovanjem. Na primer, na SEF je poslat račun u septembru, odobren i storniran danas. SEF ne šalje notifikaciju sa današnjim danom već sa vremenom poslednje izmene statusa: { EventId=6289351 Date=2023-09-25T07:52:25.1889740Z NewInvoiceStatus=Storno PurchaseInvoiceId=2352925 Comment=кккчкчл CirInvoiceId= SubscriptionKey=a1cd7330-3c8c-41b8-a978-28197510c2e9 StornoNumber=null CirAssignmentChange= IsSigned=null } Log promena: ———————————————————– EventId           5505075 Date              23.09.2023 Pročitaj više…