Nova fiskalizacija i e-fakture

problemi i predlozi

UPSS trenutno čini oko 100 firmi i predstavljamo većinu softverskih firmi u Srbiji koje se bave poslovnim softverom.

E-fiskalizacija i e-fakture imaju našu punu podršku i razumevanje – smatramo da su trenutno to najvažniji IT projekti i da imaju izuzetnu važnost za sve firme u Srbiji.

Trenutna situacija je veoma teška za nas jer postoje brojni problemi sa e-fiskalizacijom i e-fakturama koji nas opterećuju. Mesecima poslujemo pod vanrednim oklonostima, što nama i našim korisnicima nanosi veliku štetu. Smatramo da su u oba projekta donete neke veoma loše odluke. Imajući u vidu prethodna iskustva sa sličnim projektima (na primer projekat objedinjene naplate), nije nam jasno zašto se nije i sada primenio sličan model saradnje sa softverskim firmama jer bi to sigurno doprinelo kvalitetu projekta. Umesto toga, izloženi smo pretnjama da će nam biti oduzeta licenca i to zbog problema koji nisu pod našom kontrolom, što nama nije prihvatljivo.

Imajući u vidu veliko praktično iskustvo koje poseduju članovi UPSS, predlažemo da se uspostavi neka vrsta direktne veze preko koje bismo mogli da razmenjujemo informacije. MF bi na taj način dobilo mehanizam preko koga može da utiče na veliki broj firmi, kvalitetne informacije o praktičnim problemima u radu i sl. Sa druge strane, softverske firme bi dobile pravovremene odgovore na pitanja koja sad ostaju otvorena i predstavljaju smetnju u radu.

Prilažemo spisak najvažnijih problema sa kojima se susrećemo, sa napomenom da je kompletna lista daleko veća.

=== OPŠTE ===

1. Definisanje dozvoljenih izmena programa. Složeni ERP sistemi se ne mogu tretirati kao kase i neophodne su česte izmene na njima. Trenutno na osnovu usmenog uputstva menjamo programe, ali nemamo nikakve garancije šta tačno i u kojoj meri smemo da menjamo bez ponovne sertifikacije.

2. Obaveza proizvođača programa. Proizvođači nisu i ne mogu biti odgovorni za način na koji obveznik koristi program i štampa račune. Odgovornost obveznika je da koristi propisanu varijantu programa ili konfiguracionih postavki na osnovu delatnosti njegovog poslovnog prostora ili dela poslovnog prostora, u smislu načina plaćanja ili bilo kom drugom smislu.

3. Propisi se moraju donositi sa dovoljnim rokom za implementaciju i testiranje. Izmene propisa danas za sutra su problem same po sebi, a svakako su nedopustive u ovakvim projektima.

4. Za oba projekta nije izvršena adekvatna priprema i edukacija. Dobar deo tih obaveza je pao na softverske firme, počev od poručivanja i korišćenja sertifikata pa do objašnjenja osnovnih pojmova i koncepta.

5. Česte izmene ili prekidi u radu servisa e-faktura, bez ikakve najave ili objašnjenja. Neophodno je da se sve izmene najave ranije, eventualno puste na test servisu, pa tek posle nekog vremena uz blagovremenu najavu puste u produkciju.

6. E-fakture i e-fiskalizacija se moraju doraditi u skladu sa planiranim zahtevima. Nedopustivo je da zbog toga što nije urađena veza između dva sistema sve firme u Srbiji moraju da rade nepotreban posao kod prodaje bužetskim firmama.

7. Razvojna dokumentacija nije kompletna i značajan deo nikada nije preveden sa engleskog. Dati primeri su često pogrešni i ne prolaze validaciju. Neprihvatljivo je da sistem rađen za srpske korisnike izdaje krajnjim korisnicima poruke na engleskom. Izmene dokumentacije moraju biti vidljive i jasno označene.

8. Precizirati rešenja otvorenih problema za e-fiskalizaciju i e-fakture (poništavanje refundacije i drugih dokumenata, više isporuka po avansnim uplatama, prodaja na rate, …). Trenutno postoje nerešena veoma važna pitanja koja se moraju rešiti.

9. Neophodno je blagovremeno i jasno obaveštavati korisnike o tehničkim problemima (e-fiskalizacija, e-fakture). Dešavalo se da V-PFR servis ne radi skoro ceo dan bez ikakvog obaveštenja.

10. Tehnička podrška mora ažurnije da odgovara na pitanja. Dešava se da odgovor stiže sa velikim zakašnjenjem ili čak da potpuno izostane. Čekanje na call centar se nekad meri satima. Predlažemo formiranje direktne veze MF – UPSS za razmenu informacija.

=== FISKALIZACIJA ===

11. Loše rešeni avansi i jednonamenski vaučeri kod e-fiskalizacije. Rad sa avansima je previše složen i korisnici prave puno grešaka. Nisu predviđene neke uobičajene operacije (na primer, uplaćen avans, isporuka iz više delova). Slični problemi se javljaju kod jednonamenskih vaučera. Predlažemo da se fiskalizacija avansa i vaučera drugačije reši ili potpuno ukine.

12. Problemi kod fiskalizacije računa preko L-PFR. Potrebno je sistemski rešiti probleme koji nastaju kod nestanka struje, lošeg čitača, Windows drivera…

13. Potrebno je napraviti servis koji bi vraćao fiskalizovane račune (e-fiskalizacija). Trenutno korisnici proveravaju podatke preko portala što je veoma mukotrpno i nepregledno.

14. Omogućiti da se jedna verzija programa koristi za sve firme. Zabrana nekih vrsta plaćanja se može izvesti na više načina, paralelno održavanje više verzija programa kako se sada zahteva je izuzetno složeno.

=== E-FAKTURE ===

15. Obezbediti prelazni period za e-fakture. Po našem mišljenju e-fakture trenutno ne ispunjavaju osnovne uslove za normalnu eksploataciju. Postoje brojni problemi koji se javljaju u radu i koji onemogućavaju normalno korišćenje. Predlažemo da se dozvoli opciono korišćenje, dok se sistem ne dovede u radno stanje.

16. Uskladiti informacione sisteme državnih institucija (CRF, RFZO…). Godinama su državni organi razvijali svoje posebne sisteme za razmenu faktura bez ikakvog međusobnog dogovora, tako da je trenutni pokušaj usklađivanja svih tih sistema izuzetno ozbiljan problem.

17. Hitno sprečiti “deformaciju” propisanog formata e-faktura. Trenutno veće firme koristeći svoj položaj propisuju svoje posebne uslove za prijem e-faktura, pri čemu su ponekad ti uslovi u suprotnosti sa propisanim UBL formatom. Time se gubi smisao zajedničkog formata za sve firme.

18. Treba dozvoliti slanje e-fakture koja nema današnji datum na SEF. Sadašnji sistem u kome datum fakture mora biti datum slanja predstavlja veliki problem firmama koje imaju veliki broj faktura jer ne stižu da ih urade u toku dana.

19. Omogućiti u e-fakturama da servis vraća i fakture od tekućeg dana. Sadašnji servis radi samo za prethodne dane, što pravi ozbiljne probleme u realizaciji. Takođe bi bilo dobro da se rezultujući spisak faktura dopuni nekim osnovnim podacima.

20. Loša kontrola e-faktura. U velikom broju slučajeva se dešava da sistem javi samo da “XML nije ispravan” bez preciziranja mesta gde je nastao problem. To se dešava, na primer, kada se izostavi MB kupca ili prodavca. Neke zvanično zabranjene situacije prolaze – na primer, neke firme šalju na e-fakture artikle sa negativnim količinama.

Beograd, 11.07.2022.

Za UPSS,

Kategorije: Aktivnosti UPSS