Podaci o članu

Firma
ABAKUS PLUS
Adresa
Trg srpskih ratnika 3/29
Mesto
Kontakt
Aleksandar Seničić
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-mail
PIB
101069415
Funkcija
Napomena

Software:
Knjigovodstveni softver

Korisnik:
AMIGA Kraljevo
Tike Kolarevica bb,
36000 Kraljevo
036/ 399 099