Podaci o članu

Firma
IGAL SOFT
Adresa
ul. Sime Pogačarevića br.2
Mesto
Kontakt
Igor Antić
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-mail
PIB
104087401
Funkcija
Napomena

Korisnik:
Knjigovodstvena agencija ZIHER d.o.o.,