Podaci o članu

Firma
SA "InfUse"
Adresa
Dušana Vasiljeva 34
Mesto
Zrenjanin
Kontakt
Sanja Ralić
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-mail
PIB
102957166
Funkcija
Napomena

Software:
I-comm, KUF

Korisnik:
DOO "S & N"
Zrenjanin, Petefijeva bb