Podaci o članu

Firma
NIS A.D. Novi Sad, NIS A.D. Petrol
Adresa
Milentija Popovića 1
Mesto
Beograd
Kontakt
Momčilo Stevanović
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-mail
PIB
104052135
Funkcija
Napomena

Korisnik:
Direkcije i poslovne organizacije u Jugopetrolu