Podaci o članu

Firma
PMM d.o.o
Adresa
Nemanjina 40 A
Mesto
32000 Èaèak
Kontakt
Nenad Majstorović
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-mail
PIB
101114830
Funkcija
Napomena

Software:
Programski paketi iz oblasti knjigovodstva

Korisnik:
ŠUMADIJALEK AD
Kralja Petra I br 5,
32000 Èačak
032/ 224 241