Bilo bi veoma korisno da se ne ispisuju stavke koje imaju vrednost nula. Na primer, kada se konačna faktura sa 1 stavkom, koja je prethodno imala avans, odštampa sa SEF-a ide na dve stranice. Razlog su nula iznosi koji bi lako mogli da se eliminišu iz ispisa i faktura bi stala na jednu stranu.

Kategorije: Nekategorizovano