SEF još uvek nema objavljen spisak grešaka. Trenutno API servisi vraćaju poruke o greškama na engleskom, što predstavlja problem našim korisnicima. Molimo vas da obezbedite poruke na srpskom. Pošto SEF portal poruke ispisuje na srpskom, pretpostavljamo da već postoje odgovarajuće poruke.

Kategorije: Nekategorizovano