Više kolega je prijavilo problem u komandi za ponovno slanje faktura koje su bile zaglavljene u statusu “mistake”. Korisnici su slali fakture preko API, ali su one zbog tadašnjih problema u radu završile u statusu “mistake”. Zatim su korisnici po zvaničnoj preporuci direktno sa portala ponovo slali takve fakture klikom na “resend”. Međutim, tom prilikom se menja poslati XML i više ne odgovara originalnom. To je naročito nezgodno kod velikih sistema koji zahtevaju neke posebne podatke u XML fajlu, pa zato odbijaju takve fakture.

Šaljemo vam primer takve fakture. U poslatom xml je faktura kako je inicijalno poslata (isključen je prilog zbog prostora), a sef.xml je faktura kako je evidentirana na SEF. Primetite da je recimo izmenjena cela grana

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party.cac/PostalAddress

Slično je i za cac:Contact, cela ta grana ne postoji u poslatom XML.

Kategorije: Nekategorizovano