Validator koji proverava primljene e-fakture ne prijavljuje dovoljno precizno greške. Na primer, ako se ispred matičnog broja upiše blanko simbol, validator javlja “Nepoznata greška”.

Kategorije: Nekategorizovano