Konstitutivna skupština Udruženja proizvođača softvera Srbije održana je dana 23. novembra 2005. godine.

ZAPISNIK
SA KONSTITUTIVNE SKUPŠTINE
POSLOVNOG UDRUŽENJA PROIZVOĐAČA SOFTVERA SRBIJE

Skupština proizvođača softvera održana je dana, 23. novembra 2005. godine, u prostorijama Jugoslovenskog rečnog brodarstva. Skupština je počela sa radom u 13.10 h

Prisutne je pozdravio domaćin Branislav Brkić, direktor preduzeća AB Soft d.o.o Beograd. On je u kratkim crtama objasnio rad današnje Skupštine i shodno tome, predložio sledeći dnevni red:
1. Ciljevi udruženja
2. Naziv i sedište udruženja
3. Visina uloga
4. Izbor članova saveta
5. Usvajanje Statuta

Prisutni su se složili da sednicu vodi Branislav Brkić sve do izbora predsednika Skupštine. Za zapisničara je izabran Dragan Milovanović, a za overivače zapisnika:
1. Mladen Glavinić
2. Nenad Batočanin

Konstatovano je da je sednica počela sa 28 članova, a tokom trajanja je došlo još 5 ušesnika:
1. Auto Vrbas, Vrbas – Nikola Marčić
2. Tauryss, Beograd – Saša Kertez
3. Info Data Computers, Leskovac – Dejan Pešić
4. Top Soft, Beograd – Dragoljub Savić
5. Wings, Beograd – Nenad Batočanin
6. AB Soft, Beograd – Branislav Brkić
7. Alfa Soft, Ruma – Branislav Milošević
8. 2M, Beograd – Filip Todorović
9. Soft System, Novi Sad – Đorđe Radovanović
10. Igal Soft, Beograd – Igor Antić
11. AIS – Puzović Miodrag, Čačak – Putović Miodrag
12. Logosoft, Beograd – Petar Marković
13. BIS Beograd, Beograd – Tamara Ognjanović
14. Pegaz Soft, Niš – Dejan Svilenković
15. AD Telefonija, Beograd – Pera Urošević
16. Panon, Senta – Srboljub Matić
17. Alimpić, Bačka Palanka – Vojimir Alimpić
18. Beo-Mond, Novi Beograd – Toni Babić
19. Melani, Beograd Batajnica, Milan Oparnica
20. NIS AD Petrol, Beograd – Momčilo Stevanović
21. B&D Group, Kragujevac – Darko Aksentijević
22. Conmag, Beograd – Mladen Glavinić
23. Omega informatički inženjering, Novi Beograd – Slobodan Jovičić
24. New Dimension, Pančevo – Dejan Pejčinovski
25. Poslovni softver Ivanović, Beograd – Slobodan Ivanović
26. BB Soft, Begrad – Branko Nikolić
27. EuroICC, Beograd – Uroš Tomanović
28. Code System, Pančevo
29. Data Trade, Zemun – Ivan Smiljković
30. Agena, Beograd – Vladimir Tišma
31. KomeX, Jagodina – Zoran Kovačević
32. Agencija Logo, Beograd – Miloš Pušić
33. SMS Software, Beograd – Slobodan Borić

Radno telo i članovi Skupštine jednoglasno su odlučili da se usvoji današnji dnevni red sa sledećim tačkama:

1. Ciljevi udruženja
2. Naziv i sedište udruženja
3. Visina uloga
4. Izbor članova saveta
5. Usvajanje statuta

Tačka 1. – Ciljevi udruženja:

Direktor firme B&D je objasnio predložene ciljeve udruženja.
Milan Oparnica predložio je da se pojasne ciljevi udruženja i da se ustanovi pravni inkubator za pojašnjenje odnosa sa državom.
Branislav Brkić je objasnio da je sve već pripremljeno.
Mladen Glavinić (Conmag) predlaže da se usvoji Statut koji je predmet rasprave već dva meseca. Rasprava o Statutu je vođenja, tokom ovih dva meseca, putem internetu foruma.
Babić (Beomont) se zahvaljuje državi koja je „omogućila“ osnivanje ovog udruženja. Jer da nije uvela određene, nerealne, obaveze proizvođačima softvera, ne bi se ni osnovalo ovo udruženje. Podsetio je da se prvi put skup sastao pre nekih 6 meseci. Smatra da je ovo odlična ideja ali ne rešava problem. Potrebna je zaštita tržišta. Takođe, predložio je osnivanje holdinga odnosno izlazak na berzu. Ideja mu je da se napravi AD koji ima snagu (raspolaže nečim). Predložio je članarinu – osnivački ulog u iznosu od 50 ili 100 eura.
Darko Aksentijević je uradio Statut i objasnio nastajanje istog.
Zoran Kroš (edukativni softver, firma je pred zatvaranje zbog piraterije) smatra da je osnovni problem piraterija. Treba objediniti zajedničke interese.
Branislav Brkić je dodao da je potrebna saradnja za Privrednom komorom ali da će osnivanje udruženja omogućiti bolju saradnju i zaštitu naših interesa. Objasnio je osnivanje udruženja.
Nenad Batočanin predložio da se u udrženju u PK utiče na rad tamošnjeg udruženja.
Branislav Brkić navodi da UPSS treba da zastupa interese svih članova.
Pušević Miloš (Logo) pozdravlja osnivače esnafske organizacije. Predlaže da svi budu osnivači.
Beomont predlaže da svi budu osnivači.
Nikola Marčić predlaže rok do petka za uplatu i ko ne uplati neće se smatrati članom.

Nakon rasprave Skupština je jednoglasno donela sledeću odluku:

Usvajaju se svi ciljevi predloženi u Statutu poslovnog udruženja kao ciljevi Udruženja proizvođača softvera Srbije.

Tačka 2. – Naziv i sedište udruženja:

Predloženo je da pun naziv poslovnog udruženja glasi: Udruženje proizvođača softvera Srbije.
a skraćeni naziv glasi: UPSS

Mladen Glavinić – Predložio usvajanje statuta; U PK se nalazi udruženja koje se bavi softverom; Sertifikacija-zahtevanje izmene zakona

Nakon kraće rasprave predlog je stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen

Dejan (New dimension) objasnio i predložio da sedište udruženja bude kod nekog neutralnog a opet dovoljno stručnog da se bavi knjigovodstvenim obavezama udruženja kao i da obezbedi prijem pošte i da sve to ne stvara velike troškove udruženju te je predložio da sedište udruženja bude u Beogradu kod agencije „Norma 1“ na adresi _____________________ .

Predlog je bez rasprave jednoglasno usvojen.

Skupština udruženja donosi sledeću odluku:
pun naziv poslovnog udruženja glasi: Udruženje proizvođača softvera Srbije.
a skraćeni naziv glasi: UPSS
Sedište UPSS je u Beogradu, ul. ___________________

Tačka 3. – Visina uloga:

Branislav Brkić je predložio da visina osnivačkog uloga bude 5.000,00 dinara.
Branko Nikolić (BB Soft) – član udruženja apotekara je pitao da li će UPSS da se bavi nekim aktivnostima koje će biti profitabilne tako da ne živi UPSS samo od članarine .

Za rok uplate osnivačkog uloga preložen 30. novembar 2005.

Pristupilo se glasanju za osnivački ulog. Jednoglasno je usvojeno da visina osnivačkog uloga bude 5.000,00 dinara sa rokom uplate do 30. novembra 2005.

Skupština UPSS donosi sledeću odluku
Osnivački ulog u poslovno udruženju iznosi 5.000,00 dinara.

Tačka 4. – Izbor članova Saveta:

Predloženo je da članovi Saveta budu:
1. Nenad Batočanin (Wings – Beograd)
2. Mladen Glavinić (Conmag – Beograd)
3. Darko Aksentijević (B&D Group – Kragujevac)
4. Zoran Koš (KOŠ & CO. – Beograd)
5. Branislav Brkić (AB Soft – Beograd)
6. Dejan Pejčinovski (New dimension – Pančevo)
7. Veljko Radovanović (Logik – Niš)

Pristupilo se glasanju u paketu.
Rezultati glasanju bili su: ZA – 27 glasača
PROTIV – niko
UZDRŽANI – jedan

Skupština UPSS donosi sledeću odluku:
Savet poslovnog udruženja broji sedam članova saveta
Prvi savet posluje u sastavu
1. Nenad Batočanin (Wings – Beograd)
2. Mladen Glavinić (Conmag – Beograd)
3. Darko Aksentijević (B&D Group – Kragujevac)
4. Zoran Koš (KOŠ & CO. – Beograd)
5. Branislav Brkić (AB Soft – Beograd)
6. Dejan Pejčinovski (New dimension – Pančevo)
7. Veljko Radovanović (Logik – Niš)

Tačka 5. – Usvajanje Statuta:

Zoran Kovačević – predlaže da se statut menja na 2 godine.
Menja se Član 22 predloženog Statuta, umesto 4 godine upisuje se 2 godine.

Pristupa se glasanju predloženog Statuta. Statut je usvojen jednoglasno.

Glavinić predlaže za Predsednika udruženja Nenada Batočanina.
Pristupa se glasanju. Jednoglasno je odlučeno da Predsednik bude Nenad Batočanin.

Nenad Batočanin predlaže da zamenici Predsednika budu Branislav Brkić i Glavinić.
Pristupa se glasanju. Jednoglasno je usvojeno da zamenici budu Branislav Brkić i Glavinić.

Za Predsednika Skupštine izabran je Milan Oparica.

ZAPISNIK KONSTATOVALI:

PREDSEDNIK SKUPŠTINE UPSS: Milan Oparica______________________________

ZAPISNIČAR: Dragan M.__________________________________________________

OVERIVAČI ZAPISNIKCA: Mladen Glavinić_________________________________

Nenad Batočanin_________________________________

Kategorije: Aktivnosti UPSS