Trenutni SEF API interfejs podržava pregled primljenih faktura preko metode /purchase-invoice/ids koja za zadati period vraća ID-ove primljenih faktura. Da bi korisnik mogao da izabere dalju akciju, neophodno je da se prikažu još neki podaci: datum, broj fakture, vrsta dokumenta, dobavljač… Trenutno jedini način da se to dobije jeste da se koristi upit /purchase-invoice/xml za svaku e-fakturu posebno. Pošto XML obično sadrži i priloge, ova operacija može potrajati, čime se obrada usporava i SEF server dodatno opterećuje.

Zato vam predlažemo da pored /purchase-invoice/ids metode uvedete novu metodu koja bi osim ID broja za svaku fakturu vraćala i pomenute osnovne podatke: broj, tip dokumenta, podatke dobavljača (naziv, PIB, mesto). Time se znatno olakšava rad klijentskog programa i ujedno rasterećuje SEF server. Ukoliko je moguće, bilo bi dobro da postoji sličan upit i za izdate fakture.

Kategorije: Nekategorizovano