Ograničenje broja poziva u sekundi povećava broj neuspešnih zahteva. Trenutno većina kolega izvršava upite tako što pošalje zahtev, pa ako je neuspešan sa statusom 429 šalje ga ponovo posle kratke pauze i tako sve dok se ne dobije rezultat. To znači da za jedan zahtev može da se pošalje mnogo neuspešnih, u slučaju da druge radne stanice koje koriste isti API ključ u tom trenutku “popunjavaju kvotu” od 3 zahteva u sekundi. U većini slučajeva nije moguće proveriti broj poslatih upita (jer se jedan API ključ koristi na više radnih stanica, pa i na više lokacija koje međusobno nemaju komunikaciju). Sa druge strane, SEF već ima podatak o zadnjem zahtevu i jednostavno može da taj zahtev obradi posle kraće pauze. To se u normalnom radu verovatno ne bi ni osetilo na strani korisnika, ali bi veoma smanjilo broj zahteva koji idu prema SEF.

Kategorije: Nekategorizovano