Većina propisa pretpostavlja da korisnik ručno vodi potrebne evidencije. Obično se vođenje na računaru pominje usput, kao dodatak na osnovni tekst, a i tada uglavnom zbog dodatnog ograničavanja. Na primer, u Pravilniku o evidenciji roba i usluga, član 4. piše: „Ako se knjiga evidencije vodi preko računara, odštampani listovi moraju biti numerisani i overeni“. To znači da je zakonodovac predvideo vođenje na računaru samo kao način za popunjavanje papirne evidencije, jer se uvek mora imati odštampan i overen obrazac. Propisani obrasci često imaju nestandardni format i vrednosti se moraju upisivati u „kućicu“, što komplikuje izradu obrazaca (primer: M4). Obrasci često imaju suvišna polja i nisu „računarski“ normalizovani.

Rešenje: Uključiti profesionalne informatičare u finalni proces donošenja propisa. Jednostavnim i bezbolnim izmenama formulara mogu se uštedeti veliki iznosi.