Postoji problem sa logovanjem. Na primer, na SEF je poslat račun u septembru, odobren i storniran danas. SEF ne šalje notifikaciju sa današnjim danom već sa vremenom poslednje izmene statusa:

{
EventId=6289351
Date=2023-09-25T07:52:25.1889740Z
NewInvoiceStatus=Storno
PurchaseInvoiceId=2352925
Comment=кккчкчл
CirInvoiceId=
SubscriptionKey=a1cd7330-3c8c-41b8-a978-28197510c2e9
StornoNumber=null
CirAssignmentChange=
IsSigned=null
}

Log promena:

-----------------------------------------------------------
EventId           5505075
Date              23.09.2023 22:00:20
Status            ReNotified
Comment           Automatski ponovo obavesten
CirInvoiceId
-----------------------------------------------------------
EventId           5507135
Date              25.09.2023 07:52:25
Status            Approved
Comment
CirInvoiceId
-----------------------------------------------------------
EventId           6289351
Date              25.09.2023 07:52:25
Status            Storno
Comment           кккчкчл
CirInvoiceId
-----------------------------------------------------------

Postoji problem sa notifikacijama o dnevnim promenama, tačnije sa događajima koje SEF formira – Renotified i Rejected.

U oba slučaja se šalju podaci sa EventId = 0, a kod događaja Rejected, prodavac ne dobija tekst komentara “Automatski odbijeno”.

 Primer događaja Rejected koje dobija prodavac:

 

  • podaci dobijeni putem notifikacija

 

{

“EventId”:0,

“Date”:”2023-09-04T02:29:22.4879400Z”,

“NewInvoiceStatus”:”Rejected”,

“SalesInvoiceId”:80502117,

“Comment”:null,

“CirInvoiceId”:null,

“SubscriptionKey”:”cea18fc3-2fd0-4339-a620-a67af08a5e7c”,

“StornoNumber”:null,

“CirAssignmentChange”:null,

“IsSigned”:true

}

 

  • podaci preuzeti sa portala

 

{

“EventId”:343778676,

“Date”:”2023-09-04T02:29:22.4879400″,

“NewInvoiceStatus”:”Rejected”,

“SalesInvoiceId”:80502117,

“Comment”:”Automatski odbijeno”,

“CirInvoiceId”:null,

“SubscriptionKey”:null,

“StornoNumber”:null,

“CirAssignmentChange”:null,

“IsSigned”:false

}

 

Primer notifikacije događaja Renotified:

 

{

“EventId”:0,

“Date”:”2023-09-01T03:58:53.6797980Z”,

“NewInvoiceStatus”:”ReNotified”,

“PurchaseInvoiceId”:79613497,

“Comment”:”Automatski ponovo obavesten”,

“CirInvoiceId”:null,

“SubscriptionKey”:”61f4b515-3608-4a22-88c5-c2ed81715188″,

“StornoNumber”:null,

“CirAssignmentChange”:null,

“IsSigned”:true

}

Kategorije: Nekategorizovano