Povodom objavljivanja novog predloga Pravilnika o PDV, obaveštavamo javnost da je Udruženje proizvođača softvera Srbije protiv usvajanja ovog akta iz sledećih razloga:
  1. Pravilnik direktno krši preporuke i ignoriše iskustva EU. Nije dobijen argumentovan odgovor ni na jednu od brojnih stručnih primedbi koje su postavljene tokom rada na predlogu.
  2. Usvajanje Pravilnika povlači za sobom veoma ozbiljne troškove. Neophodna izmena softvera će po našoj proceni koštati oko 150 evra po privrednom subjektu što iznosi oko 18 miliona evra, što čini samo inicijalni fiksni trošak implementacije. Procene stalnih troškova idu i preko 20 miliona evra na godišnjem nivou.
  3. Po našoj proceni, predlog Pravilnika nije u skladu sa najavljenom politikom digitalizacije. Ukoliko su državnim organima potrebne dodatne informacije o izdatim i primljenim fakturama, daleko racionalnije i kvalitetnije rešenje se može napraviti na osnovu već propisanog eksporta svih faktura (“Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika – pravnih lica”, Sl.glasnik RS 6/10). Korišćenjem ovog eksporta može se napraviti sistem koji bi uparivao izdate i primljene fakture, čime bi se značajno smanjila mogućnost raznih zloupotreba.
Beograd, 16. avgust 2017.
Za UPSS,

Nenad Batoćanin, predsednik saveta UPSS

Kategorije: Saopštenja