Posle ukidanja mogućnosti da se u fakturi šalje samo PIB firme, firme moraju pre svakog slanja da proveravaju i ažuriraju podatke o kupcima, što predstavlja ozbiljno opterećenje za sve firme. Zato vas molimo da API korisnicima omogućite pojedinačno povlačenje podataka za izabranu firmu iz SEF baze, slično odgovarajućoj opciji na SEF portalu. Taj metod bi na osnovu PIB-a vratio sve podatke potrebne za kreiranje zakonski ispravne fakture. Napominjemo da svaki SEF korisnik može samostalno da ažurira podatke za svoju firmu, tako da je odgovornost za validnost tih podataka na svakoj firmi, ne na zvaničnim registrima.

Kategorije: Nekategorizovano