Za početak, molimo sve članove UPSS da se registruju na portal. Poželjno je da prilikom registracije kao korisničko ime stavite naziv firme, kako bi kasnije bilo lakše međusobno raspoznavanje na forumu.

Na listi clanova UPSS, potražite i proverite svoje podatke. Ukoliko podaci nisu korektni ili su nepotpuni, molim vas da ispravke i dopune pošaljete na mail admin@upss.rs .

Takođe, možete poslati i logo svoje firme (nije obavezno) koji se pojavljuje na strani sa kompletnim podacima o pojedinoj firmi.

Na portalu su definisane grupe korisnika – gosti (neregistrovani posetioci) – članovi (registrovani korisnici portala) – UPSS član (registrovani korisnik portala koji je član UPSS) – UPSS savet (registrovani član portala koji je član saveta UPSS)

U zavisnosti od pripadnosti pojedinoj grupi, omogućen je ili onemogućen pristup pojedinim delovima portala (glasanja, forum i sl.). Zato vas molim da, po izvršenoj registraciji na portal, pošaljete mail admnistratoru kako bi ste bili svrstani u odgovarajuću grupu korisnika.

Sva pitanja možete postaviti na forumu.

Kategorije: Aktivnosti UPSS